Suunto tilbagekalder PODS som følge af risiko for sprængning

Suunto tryk transmitter

I sidste nummer af Sportsdykkeren, havde der indsneget sig en fejl, idet den tilbagekaldelse Suunto foretager af tanktryksendere ikke omhandler firmware fejl men derimod fysisk fejl, der i to tilfælde har resulteret i, at det ydre hus (cover) har svigtet under regelmæssig tør trykprøvning.

Selvom det er ekstremt sjældent, udgør dette en potentiel risiko for skade som følge risikoen for sprængning.

Derfor tilbagekalder Suunto alle Wireless Tank Pressure Transmittere og POD’s. Begge de kendte hændelser skete med Suunto Wireless Tank Pressure Transmitter. Men da den mekaniske konstruktion af disse to produkter er meget ens, tilbagekalder Suunto også Tank POD’s som en sikkerhedsforanstaltning.

Suunto vil gratis inspicere og opgradere alle de berørte produkter via Suuntos servicenet. Firmaet opfordrer til, at man ikke benytter de berørte produkter, før de er blevet opgraderet.

Kontakt den lokale forhandler for flere informationer eller gå ind på www.suunto.com/recall for flere informationer.

Læs også