Verdens ældste dykkerorganisation fylder 60

Foto fra markeringen af 60-året for CMAS.
Foto fra markeringen af 60-året for CMAS.

CMAS, verdens ældste dykkerorganisation, fylder i år 60 år. Det bliver i disse dage markeret i Monaco, hvor repræsentanter for en lang række dykkerforbund medvirker, her i blandt for Danmark forbundsformand Jesper Risløv. Også en række officielle gæster medvirker – blandt andet repræsentanter for Monacos fyrstefamilie deltager.

Repræsentanterne fra dykkerforbundene i Finland, Norge og Danmark. Danmark er repræsenteret af formand Jesper Risløv, der er nummer 2 fra højre på billedet.

CMAS, eller Verdenssammenslutningen for undervandsaktiviteter (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) blev stiftet i 1959 som en samlende organisation for de nationale dykkerforbund, der var opstået i flere lande.

Den første formand for forbundet var den navnkundige Jacques-Yves Cousteau, der er kendt fra utallige tv-programmer, og undervandspionæren Luigi Ferraro blev næstformand. Oprindeligt var de nationale dykkerorganisationer i Frankrig, Monaco, Italien, Belgien, Brasilien, Vesttyskland, Grækenland, Portugal, Switch, USA og Jugoslavien med i organisationen. Senere sluttede organisationerne i de nordiske lande sig også til forbundet.


Jacques-Yves Cousteau og Luigi Ferraro på det stiftende møde for CMAS. Billedet er i dag et af klenodierne i CMAS, og blev vist frem til markeringen af 60-året.

Fokus på videnskab, teknik og sport

CMAS startede oprindeligt som et forbund med fokus på sport og teknik, hvilket forklarer de to haler på havfruen i forbundets logo. Senere er det videnskabelige arbejde dog kommet til, og de tre grene udgør i dag grundstammen i CMAS kommiteer.

CMAS sætter de standarter, som de vi dykker efter i de nationale forbund, men der er meget samarbejde mellem forbundene.
Danmark er i øjeblikket flot repræsenteret i CMAS. Den tidligere næstformand for Dansk Sportsdykker Forbund, Flemming Holm, er nemlig formand for den tekniske kommite, og er således helt central iarbejdet med at fastlægge forbundets standarder.

CMAS er i dag repræsenteret i 100 lande, og repræsenterer mere end tre millioner dykkere. Dengang som nu er forbundet civilt og bygget op om non-profit-principper.

Læs også