Formand: Sådan håndterer vi rapporten

Foto: Sportsdykkeren

Der er ikke store overraskelser i DIF-rapporten om Dansk Sportsdykker Forbund. Men den er et vigtigt redskab i det videre arbejde med at gøre forbundet bedre, siger formanden for Dansk Sportsdykker Forbund.

– Rapporten overrasker os ikke, men sætter tal på noget, som vi længe har fornemmet og diskuteret i bestyrelsen.

Sådan siger formanden for Dansk Sportsdykker Forbund, Jesper Risløv, om den rapport, der blev forelagt på repræsentantskabsmødet i april måned.

Dette interview er lavet med ham kort efter rapporten blev fremlagt, og før den blev drøftet i bestyrelsen. Derfor er vil han heller ikke endnu komme med konkrete udmeldinger om rapporten. Men han mener ikke, at den er til at komme udenom for bestyrelsen.

– Rapportens tal og den høje svarprocent fra formændene gør, at den uden tvivl vil indgå i vores arbejde med at gøre forbundet bedre for medlemmerne, siger han. Han understreger, at bestyrelsen jo selv har efterlyst tanker om, hvordan arbejdet kan gøres bedre, og at rapporten netop skal ses i dette lys.

Mens Jan Darfelt fra Danmarks Idrætsforbund kalder rapporten for et wakeup-call, så er Jesper Risløv dog ikke helt så rystet.

– Nej, faresignalerne er ikke det, der overrasker os. Det er nogle ting, som vi har troet og fornemmet og haft en ide om, men som vi nu har fået bekræftet. Vi har i bestyrelsen altid sagt eksempelvis, at Sportsdykkeren er vigtig og at medlemmerne er glade for bladet, og det bekræfter rapporten også. Men for mig er den store overraskelse, at vi måske i forbundet har haft en tendens til at ville for meget og favne for bredt. Vi har mange sportsgrene og mange aktiviteter i forbundet. Men som DIF påpeger, så kan det måske være, at det ikke er den rigtige vej at gå. Det er svært at gøre 10 ting godt. Måske skulle vi fokusere vores arbejde mere, siger han.

Forslaget fra Danmarks Idrætsforbund om at professionalisere arbejdet er også en vigtig pointe, siger han.

– Det er noget, som vi har drøftet internt i bestyrelsen. Vi har rigtig mange frivillige, der gør et kæmpestort arbejde. Men når der er tale om store opgaver eller ting, der haster, så kunne det også være rart at kunne bede en ansat eller en konsulent om at tage sig af det. Og samtidig sige, at det haster. Det kan vi ikke så godt i dag overfor en frivillig, siger han.

Læs også