Søfartsstyrelsen: Tjek dit kort grundigt, før du sejler ud

Tjek dit søkort før di sejler ud. Foto: Maritime_Filming_UK
Tjek dit søkort før di sejler ud. Foto: Maritime_Filming_UK

Søfartsstyrelsen opfordrer dykkere til at tjekke deres kort grundigt, før de sejler ud. De kan nemlig give falsk tryghed om dykkerforbud.

Du tjekker vejrudsigten, båden og udstyret, før du sejler ud på et dyk. Men har du tjekket at kortet i din GPS er opdateret, og har du tjekket, om der er restriktioner på de steder, som du har tænkt dig at besøge?

Svaret er desværre ikke altid ja, og derfor opfordrer Søfartsstyrelsen til, at dykkere gør det til en del af den faste rutine at tjekke op på søkort og restriktioner for både sejlruten og ikke mindst destinationen for et dyk.

– Søfartsstyrelsen stiller som krav, at man har tilstrækkelige oplysninger til den sejlads, man skal ud på. Man skal have det udstyr med, som man skal bruge. Og selv på steder, som man kender godt, kan der være både midlertidige eller permanente restriktioner for eksempelvis opankring, fiskeri eller dykning, siger Flemming Sparre Sørensen, der er nautisk konsulent hos Søfartsstyrelsen.

Har du tjekket, hvornår søkortet i din båd sidst er blevet opdateret? Tit kan de indeholde forældede oplysninger. Foto: Anders Studstrup

Skjult på mange kort

Nogle vrag i danske farvande er omfattet af dykkerforbud – og det er på trykte søkort angivet som en dykker med to streger over. På de officielle, elektroniske søkort er det imidlertid angivet på andre måder – og på tredjepartskort i eksempelvis GPS’er eller plottere kan det være vist helt anderledes. Vi skal altså holde tungen lige i munden, før vi sejler ud.

– Vi ved jo, at der findes forskellige firmaer, der har købt kortdata til eksempelvis deres GPS’er. Det kan langt hen af vejen være glimrende produkter – men det er ikke sikkert, at de er opdateret og indeholder de rigtige oplysninger, og derfor er bådføreren og dykkerne nødt til at tjekke dem, før de sejler afsted, siger han.

Er kortene gamle, så kan en oplagt løsning være at opdatere dem. Det i sig selv er dog ingen garanti for, at kortene i dit system indeholder de rigtige informationer fra de officielle søkort og Efterretninger for Søfarende.

Det bliver også bekræftet af en stikprøve blandt en række elektroniske søkort foretaget af Sportsdykkeren. Her tjekkede vi oplysninger om et konkret vrag, der i mere end 15 år har været belagt med dykkerforbud, fiskeriforbud og opankringsforbud, Et enkelt kort viste på positionen et forbud mod opankring, mens man skulle klikke dybere ind i systemet for at finde dykkerforbudet. Men på flere af enhederne – der i øvrigt var opdaterede – fremgik dykkerforbuddet og forbuddet mod fiskeri slet ikke.

– Det er lidt ligesom med en GPS i bilen. Den kan være en stor hjælp, men også det modsatte, hvis man bruger gamle data, eller den ikke viser tingene rigtigt. Vi forholder os til de officielle kort fra Geodatastyrelsen. De laver både elektroniske søkort og kort på papir, og de er opdaterede med alt andet end helt midlertidige forhold. Dem skal man i stedet finde i Efterretninger for Søfarende, som findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside, siger Flemming Sparre Sørensen.

Har du tjekket, hvornår søkortet i din båd sidst er blevet opdateret? Tit kan de indeholde forældede oplysninger. Foto: Anders Studstrup
Har du tjekket, hvornår søkortet i din båd sidst er blevet opdateret? Tit kan de indeholde forældede oplysninger. Foto: Anders Studstrup

Forbered dig hjemmefra

Flemming Sparre Sørensen ønsker ikke at udpege andre kort end de officielle som bedre end andre – men opfordrer dykkere til at indhente oplysninger fra både de officielle kanaler som fra forskellige uofficielle hjemmesider om dykning – eksempelvis Vragguiden.dk, dykinfo eller lignende, før de forlader havnen.

Samtidig kan det nogle gange være en indikator om dykkerforbud, hvis der er forbud mod opankring eller fiskeri.

– Det kan give et fingerpeg om det – men langt fra altid. Eksempelvis er der altid forbud om opankring ved kabler på havbunden, men her vil der sjældent være dykkerforbud, siger han.

Dykkerforbud i danske farvande er indført enten af hensyn til kulturhistorien eller af sikkerhedsmæssige årsager. Det vrag, som Sportsdykkeren tjekkede søkort op imod, er eksempelvis belagt med dykkerforbud på grund af sprængningsfare fra flere hundrede gennemtærede og ustabile granater i lasten og på dækket.

Der er altid en god grund, når der er dykkerforbud. Derfor er det også vigtigt, at de overholdes, understreger konsulenten fra Søfartsstyrelsen.

– Overholdes reglerne ikke, så risikerer man i yderste konsekvens ulykker med personskader til følge. Desuden risikerer man politisager og bødeforlæg – og her tæller uvidenhed ikke som en formildende faktor, siger han.

– Der er ikke mange steder, hvor der er dykkerforbud i Danmark, og udstrækningen omkring dem er tit med meget begrænset udstrækning. Derfor håber vi, at bådførere og dykkere vil overholde reglerne, og tjekke destinationer og kortmaterialet, før de sejler ud, siger Flemming Sparre Sørensen.

Læs også