Sportsdykkeren

Medlemsblad for Dansk Sportsdykker Forbund.
Udkommer 4 gange om året (april, juni, September, December)
ISSN 0901-0505
Oplag 8.000

Deadlines:

15/02/2018
15/04/2018
15/07/2018
15/10/2018

Ansvarshavende redaktør:

info@sportsdykkeren.dk

Levering af materiale

Alt materiale sendes til
info@sportsdykkeren.dk
Kun accepteret materiale vil blive brugt.

Copyright

Billeder og tekst må under ingen omstændigheder kopieres fra Sportsdykkeren uden tilladelse. Hvis tilladelse gives, skal der altid angives kilde, forfatter og fotograf.

Ansvar

Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt materiale, artikler, billeder m.v Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere manuskripter og indlæg, der optages i bladet. Indsendte indlæg og artikler er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med DSF´s
officielle holdninger.