Sportsdykkeren er medlemsbladet for Dansk Sportsdykker Forbund. Bladet udsendes i 8000 eksemplarer 4 gange om året og læses af den aktive danske dykker, som dykker i danske og udenlandske farvande. Sportsdykkeren indeholder inspirerende og spændende dykkerhistorier fra under overfladen og fra hele verden. Klubportrætter der fortæller om, hvordan andre organiserer deres hobby. Portrætter af enkeltudøvere med spændende vinkler på dykning. Artikler med flotte og spændende dykkerlokaliteter, såsom de nordiske nordiske farvande. Test af dykkerudstyr. Praktiske sider om om arrangementer, kurser, møder og meget andet relateret til Dansk Sportsdykker Forbund. Det hele præsenteret i fantastiske billeder og illustrationer.

Målgruppen

Sportsdykkeren er et special-magasin og dets læsere er i alderen 15-60 år. De er meget engagerede med en aktiv fritid. Målgruppen tager typisk en ansvarsfuld stillingtagen til deres omgivelser. Det er en storforbrugende målgruppe – på både de korte og langvarige forbrugsgoder. Målgruppen kan endvidere karakteriseres som kvalitetsbevidste, og sikkerhed har stor betydning i deres hverdag og i
deres fritidsaktiviteter.

Format: A4: 210 x 297 mm
Oplag: 8.000 stk.

Annoncesalg:

Jørn Olling
Email: annoncesalg@sportsdykkeren.dk
Tlf.: 2627 4397
Jerismosevej 7, 2670 Greve